ทีเด็ด UFABET

ทีเด็ด UFABET เรียนรู้กติกา และประเภทของการเดิมพัน

ทีเด็ด UFABET กฎกติกา การเดิมพันทั่วไป ที่ใช้ กับเหตุการณ์ และตลาดประเภทการเดิมพัน ทั้งหมด และต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด เมื่อทำได้ บทบัญญัติ และคำจำกัดควา ที่กำหนดในข้อกำหนด และเงื่อนไข ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ จะบังคับใช้กับกฎกติกา และระเบียบ ข้อบังคับ การเดิมพัน วิธี แทงบอลออนไลน์ บอลเหล่านี้

ที่เด็ด UFABET

กฎกติกา การเดิมพันทั่วไป ทีเด็ด UFABET

1. ทั่วไป

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะ ยกเลิก การเดิมพัน แทงบอล คาสิโนออนไลน์ ที่วางหลังจากเวลาเริ่มต้นจริง (ไม่รวมการเดิมพัน สดที่ระบุ) ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือชื่อทีม โปรดอ้างอิงชื่อภาษาอังกฤษ เป็นมาตรฐาน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฎกติกาเหล่านี้ ได้ทุกเมื่อ

2. การยกเลิก และการเลื่อนกำหนด

ถ้าเหตุการณ์ ไม่ได้เริ่มต้น ในวันที่เริ่มต้นที่กำหนด และไม่จบลงภายในสามวัน ของวันที่เสร็จสิ้น ตามกำหนดเดิมแล้ว การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นสำหรับการเดิมพันในตลาดที่มีการกำหนดแบบไม่มีเงื่อนไข

3. การเปลี่ยนแปลง สถานที่

 • ถ้าการเปลี่ยนแปลงสถานที่ ไม่เป็นไปตามกฎกติก าการเดิมพันเหตุการณ์เฉพาะ
 • สำหรับเหตุการณ์ เป็นทีม ถ้าสถานที่ตามกำหนดการเปลี่ยนแปลง ภายหลังจากตลาดเปิดแล้ว การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะถ้าสถานที่ใหม่ เป็นสนามเจ้าบ้านของทีม เยือนเดิม
 • สำหรับเหตุการณ์ ที่ไม่เป็นทีม ถ้าสถานที่ตามกำหนดการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากตลาดเปิดแล้ว การเดิมพันทั้งหมดจะยังถือว่ามีผล

4. ระยะเวลา

 • ถ้าระยะเวลาตามกำหนด ของเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงแล้ว การเดิมพันทั้งหมด จะเป็นโมฆะ
 • สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการบาดเจ็บหรือการหยุดเวลาเล่น ให้ถือว่า เกิดขึ้น ให้เมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ

5. ผลการแข่งขัน

หากท่านเกิดข้อสงสัย เกี่ยวกับผลลัพธ์ ของการแข่งขัน ที่ประกาศผลอย่างเป็นทางการ และผลลัพธ์ของการแข่งขัน ที่ประกาศ ลงบนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ,ข้อขัดแย้งดังกล่าว จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง

ประเภทการเดิมพัน กฎกติกาทั่วไป

1. ทั่วไป

 • เอาท์ไรท์ หมายถึง การเดิมพันผู้ชนะเหตุการณ์ การแข่งขัน หรือทัวร์นาเมนท์
 • การวางเอาท์ไรท์ หมายถึง การเดิมพันคู่แข่งขันที่ได้ตำแหน่ง ที่ระบุในเหตุการณ์ การแข่งขันหรือทัวร์นาเมนท์ ลำดับที่ของตำแหน่ง ที่ถูกจ่ายในฐานะของผู้ชนะจะระบุไว้ในหัวข้อเรื่องตลาด
 • ถ้าคู่แข่งขัน/ผู้เล่นไม่เริ่มต้นเหตุการณ์ การแข่งขัน หรือทัวร์นาเมนท์ การเดิมพันเอาท์ไรท์ทั้งหมดต่อคู่แข่งขัน/ผู้เล่นนั้นจะเป็นโมฆะ
 1. มันนี่ไลน์
 • มันนี่ไลน์ หมายถึง การเดิมพันคู่แข่งขันหนึ่งคน หรือหนึ่งทีมที่เอาชนะกัน ในเหตุการณ์ หรือเพื่อให้ได้ตำแหน่ง สูงขึ้นในเหตุการณ์แข่งขัน แบบจับคู่ กฎเกี่ยวกับ มันนี่ไลน์ที่เหลือระบุ อยู่ในกฎกติกาการเดิมพัน ในเหตุการณ์เฉพาะ
 1. แฮนดิแคป (HDP)
 • แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันเมื่อผู้แข่งขัน หรือทีมได้รับแต้มต่อ (นำโดยแต้มต่อนั้น ก่อนเหตุการณ์จะเริ่มต้น) ผู้ชนะคือคู่แข่งขัน หรือทีมที่มีคะแนนดีกว่า หลังจากรวมแฮนดิแคป ที่ระบุในผลการแข่งขัน กฎแฮนดิแคปที่เหลือ ระบุอยู่ในกฎกติกาการเดิมพันเหตุการณ์เฉพาะ
 1. สูง/ต่ำ (OU)
 • สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันที่กำหนด โดยผลคะแนนรวมทั้งหมด (ประตู เกมส์ เป็นต้น) ในผลการตัดสินสุดท้ายของเหตุการณ์ ถ้าผลรวมมากกว่า เส้นสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผลชนะเลิศคือสูง ถ้าผลรวมน้อยกว่า เส้นสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผลชนะเลิศคือต่ำ
 1. คี่/คู่ (OE)
 • คี่/คู่ หมายถึง การเดิมพันที่กำหนด โดยผลคะแนนรวมทั้งหมด (ประตู เกมส์ เป็นต้น) ในผลการตัดสินสุดท้ายของเหตุการณ์ว่าเป็นคี่หรือคู่
 1. พาร์เลย์
 • พาร์เลย์ หมายถึง การเดิมพันที่รวมการเลือก อย่างน้อยที่สุดสาม ตัวเลือกที่วางเดิมพัน เป็นหนึ่งเดิมพัน ถ้าการเลือกทั้งหมดจะชนะ พาร์เลย์ก็จะชนะ และจ่าย ที่คี่รวมของทั้งสามตัวเลือกเดิมพัน ถ้าหนึ่งตัวเลือกเดิมพันหรือ มากกว่าจะแพ้ พาร์เลย์ก็จะแพ้ ถ้าหนึ่งตัวเลือกเดิมพัน หรือมากกว่า ควรจะถูกเลื่อนออกไป จำนวนคี่สำหรับตัวเลือกเดิมพันนั้นจะกลับสู่ 1.00 คี่

ประเภท การเดิมพันฟุตบอล

 1. ถ้าไม่มีการระบุไว้
 • ผลการแข่งขันของประเภทการเดิมพันฟุตบอล ให้อ้างอิงคะแนนที่เวลาสิ้นสุดของเวลาปกติ การต่อเวลาพิเศษ จะไม่นำมานับรวม
 1. 1X2
 • 1X2 หมายถึง การเดิมพันหนึ่งในสาม ของผลชนะสุดท้าย ที่เป็นไปได้ใดๆ สำหรับเหตุการณ์ 1 หมายถึงทีมที่ได้รับ การเรียกชื่อก่อน (โดยปกติ คือทีมเจ้าบ้าน); X หมายถึงการแข่งขันที่ผลลัพธ์ คือเสมอ; 2 หมายถึง ทีมที่ได้รับการเรียกชื่อ ในอันดับที่สอง (โดยปกติ คือทีมเยือน)
 1. คะแนนถูกต้อง
 • คะแนนถูกต้อง หมายถึง การเดิมพันในการทำนาย ผลคะแนน สุดท้ายที่เวลาสิ้นสุดของเวลาเต็ม
 • คะแนนถูกต้องในการชนะ “5-0UP” (หรือ 0-5UP) ทีมที่เลือก ต้องชนะห้าประตูหรือมากกว่า
 1. ประตูรวม
 • หมายถึง การเดิมพันที่กำหนด โดยผลรวมของจำนวนประตู ที่ได้คะแนนในเหตุการณ์
 1. ครึ่งเวลา/เต็มเวลา (HT.FT)
 • หมายถึง การเดิมพัน ในการทำนายผลทั้งผลลัพธ์ ครึ่งแรกและครึ่งหลังของเหตุการณ์ (การต่อเวลาพิเศษจะไม่นำมา นับรวม) สิ่งต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยว กับตลาดนี้จะหมายถึง: H หมายถึง ทีมที่ได้รับ การเรียกชื่อเป็นอันดับแรก (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน); D หมายถึง การเสมอ; A หมายถึงทีมที่เรียกชื่อ เป็นอันดับสอง (โดยปกติคือทีมเยือน)
 1. ประตูแรก/ประตูสุดท้าย
 • HF หมายถึงทีมที่ได้รับการเรียกชื่อ เป็นอันดับแรก (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน) ที่ทำประตูแรก
 • HL หมายถึง ทีมที่ได้รับการเรียกชื่อ เป็นอันดับแรกที่ทำประตูสุดท้าย AF หมายถึง ทีมที่เรียกชื่อเป็นอันดับสอง (โดยปกติคือทีมเยือน) ที่ทำประตูแรก AL หมายถึง ทีมที่ได้รับการเรียกชื่อ เป็นอันดับสองที่ทำประตูสุดท้าย NG หมายถึง ไม่มีประตูที่ได้คะแนนในระหว่างการแข่งขัน
 1. ทีมใดเริ่มเล่นก่อน
 • ทีมใดเริ่มเล่นก่อน หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะเป็นฝ่่าย เริ่ม เขี่ยลูกก่อนในเหตุการณ์
 • ถ้าเหตุการณ์ถูกยกเลิกหลังจากเหตุการณ์ได้เริ่มขึ้น การเดิมพัน ทั้งหมดจะยังคงมีผลต่อไป
 1. คะแนนรวมทีมเจ้าบ้าน vs. คะแนนรวมทีมเยือน
 • คะแนนรวมทีมเจ้าบ้าน vs. คะแนนรวมทีมเยือน หมายถึง จำนวน ประตูทั้หมดที่ทำได้โดยทีมเจ้าบ้านเทียบกับจำนวนประตูทั้งหมดที่ทำได้โดยทีมเยือนสำหรับการแข่งขันในลีกเฉพาะที่แข่งขันในวันใดวันหนึ่ง
 • เจ้าบ้าน หมาย ถึงทีมที่เรียกชื่อเป็นอันดับแรก และทีมเยือนหมายถึง ทีมที่เรียกชื่อเป็นอันดับสอง
 • ถ้าหนึ่งการแข่งขันหรือมากกว่าจะถูกเลื่อนหรือยกเลิก การเดิมพันจะเป็นโมฆะ
 1. ทีมเดี่ยว สูง/ต่ำ
 • ทีมเดี่ยว สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนประตูที่ทำได้ โดยหนึ่งทีมใดๆ ในการแข่งขัน
 • ถ้าคะแนนรวมมากกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือสูง ถ้าผลรวมน้อย กว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือต่ำ
 1. ลูกเตะมุม
 • ลูกเตะมุมจะไม่ถูกนับจนกว่าจะเกิดขึ้นจริง (ซึ่งต่างจากการตัดสิน ให้ได้้ลูกเตะมุม)
 • การยุติขึ้นกับผลการตัดสินอย่างเป็นทางการจากองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 • ลูกเตะมุมลูกแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใด จะได้ลูกเตะมุมลูกแรกในการแข่งขัน
 • ลูกเตะมุมลูกสุดท้าย
 1. ใบเหลือง หรือใบแดง
 • ใบเหลืองนับเป็นหนึ่งคะแนนและใบแดงนับเป็นสองคะแนน จำนวนคะแนนสูงสุดที่ผู้เล่นจะได้ระหว่างการแข่งขันคือสาม (หนึ่งสำหรับใบเหลืองและสองสำหรับใบแดง ใบเหลืองที่สองจะไม่นำมานับรวม)
 • ใบเหลืองหรือใบแดงที่ให้กับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้เล่น (ผู้จัดการ โค้ช ผู้เล่นสำรอง) ไม่นำมานับรวม
 • การยุติขึ้นกับผลการตัดสินอย่างเป็นทางการจากองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 • ใบเหลืองหรือใบแดงใบแรก
 • ใบเหลืองหรือใบแดงใบสุดท้าย
 • ใบเหลืองใบแรก
 • ใบเหลืองใบสุดท้าย
 1. ลูกล้ำหน้า
 • การยุติขึ้นกับผลการตัดสินอย่างเป็นทางการจากองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 • จำนวนลูกล้ำหน้า
 • ลูกล้ำหน้าลูกแรก
 • ลูกล้ำหน้าลูกสุดท้าย
 1. การเปลี่ยนตัวผู้เล่น
 • การยุติขึ้นกับผลการตัดสินอย่างเป็นทางการจากองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 • จำนวนครั้งของการเปลี่ยนตัวผู้เล่น
 • การเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งแรก
 • การเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งสุดท้าย หมายถึง การเดิมพัน ว่าทีมใดจะทำการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเป็นคนสุดท้ายระหว่างการแข่งขัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *